Lineárne dvere dvojkrídlové

Najrozšírenejšie automatické dvere, najviac a najbežnejšie sa používajú  na vstupoch do obchodov, administratívnych budov atp. Oproti jednokrídlovým dverám majú výhodu, že dvere sa na tej istej šírke dvakrát rýchlejšie otvoria a zatvoria.