Lineárne dvere jednokrídlové

Používajú sa tam, kde nie je možné použiť dvojkrídlové dvere z dôvodu priestorových obmedzení alebo ak je potrebné zvlášť upraviť vstup a výstup z priestorov napr. predajní do zádveria obchodov na jednoduchšiu orientáciu ľudí.