Panikové automatické dvere

Používajú sa tam, kde je nutnosť v prípade paniky mať otvorený a voľný čo najväčší priechod. Realizujú sa ako dvojkrídlové s bočnými časťami, ktoré sa všetky po zatlačení (napr. davu ľudí) otočia na špeciálnych pántoch smerom von (ako pohyblivé krídla, tak aj bočné časti) a vytvorí sa dostatočný priestor na únik osôb.