Protipožiarne automatické dvere

Realizujú sa tam, kde si to vyžaduje požiarny projekt. Dvere keďže sú v hliníkovom prevedení s čírym protipožiarnym sklom, vyzerajú podobne ako nepožiarne, bežné dvere a nie sú rušivým prvkom v interiéri. Požiarne odolnosti od EW 30 do EI 90.