Polkruhové automatické dvere

Je možné realizovať buď s krídlami, ktoré sú vo vnútri polkruhu alebo aj na vonkajšej strane polkruhu.

vnútorné      vonkajšie