Hliníkové dvere - otváravé

Najčastejšie používané ako vstupné dvere do objektov buď jedno resp. dvojkrídlové v rôznych variantách s horným resp. bočným svetlíkom zo zasklením resp. inými výplňami.