Hliníkové okná

Hliníkové okná novej generácie s prerušeným tepelným mostom predstavujú najprogresívnejší typ okien čo sa týka

  • dlhodobého užívania
  • údržby
  • spoľahlivosti
  • trvalej stálosti