Presklené steny z fasádneho systému

U väčších presklených plochách či do výšky aj šírky, kde prehyb skla už vlastná hmota nedokáže preniesť, je vhodné použitie fasádneho systému stĺpkovo – priečkového, do ktorého je možné vkladať nie len sklo resp. plnú výplň, ale aj dvere, von otváravé okná a dnu otváravé okná.